AROMA 1990
slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Objekti

Situacioni plan

1. Opis slobodnih građevinskih objekata

a) Objekat 4 – površine 912 m²
- zidana od čvrstog materijala (betonski stubovi i nosači i ispuna blokovima),
- unutrašnji zidovi su obloženi belim keramičkim pločicama u celoj hali ,
- podne površine obložene teraco pločicama (ali ispod je betonirano sa adekvatnim armaturnim mrežama ),
- u samoj hali je jedna prostorija od cca 25 m² za neku specifičnu namenu (npr. laboratorija) i garderoba sa kupatilom i WC-om,
- uz halu je anex od cca 60 m² sa dve prostorije i sanitarnim čvorom i posebnim ulazom pogodne za kancelarijske potrebe (isti je takođe građen u celini sa halom i posebnim ulazom vezan za halu),
- unutrašnja svetla visina hale je 420 cm a maksimalna visina u sredini je 615 cm.

b) Objekat 5 – površine 2.045,25 m²
- zidana od čvrstog materijala (betonski stubovi i nosači, a ispuna giter blokovima),
- unutrašnji zidovi za sada samo malterisani ,
- fasada demit (stiropor) završena,
- podna površina betonirana sa adekvatnim armaturnim mrežama,
- u samoj hali je izdvojeno 50 m² za potrebe dve garderobe i jedne prostorije za posebne namene,
- bravarija – u celosti ugrađena,
- do hale je odrađena električna energija, ptt, kao i dovođenje gasa,
- unutrašnja visina hale je 630 cm a maksimalna visina u sredini je 870 cm.

2. Infrastruktura

a) Zemljište u površini od 1 ha 46 ar 95 m²
- neasfaltirano 1.830 m², ali pripremljeno za eventualnu gradnju objekata ili asfaltiranja (zavisi od potreba),
- oko 1.000 m² parkovske površine ,
- ostalo je asfaltirano (saobraćajnice i manipulativni prostor)
- dve kapije za teretni saobraćaj (moguć kružni tok) i jedna kapija za ostale potrebe,
- kupovinom susedne parcele od cca 4.000 – 4.500 m² moguće proširenje

b) uvođenje električne energije, ptt-a i gasa urađeno po važećim standardima i za sve postoji određena dokumentacija.


Kliknite i pogledajte galeriju fotografija koje prikazuju naše objekte i lokaciju:

plac-zgrada.jpg


Pogledajte i video sa naše lokacije:

ytfilm.jpg