AROMA 1990
slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Organizacija

IDENTIFIKACIONI PODACI

AROMA 1990 D.O.O. KRUŠEVAC

Pun naziv

D.O.O. „AROMA 1990“ preduzeće za proizvodnju

Skraćen naziv

D.O.O. „AROMA 1990“ Kruševac

Sedište

Kruševac

Adresa

Jasički put bb

PTT broj

37000

PIB

100229183

Matični broj

07384912

Broj evidencione prijave(EPPDV)

113 087 337

Šifra delatnosti

1082

Broj registra kod Privrednog suda

1-1527-00

Broj u registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne subjekte

BD 121659/2012 od 18.09.2012. god.

Osnivači firme

Dinić Vasilije, dipl. Chem (sada pokojni)

Dinić Ratomirka, dipl. Ecc

Ime vlasnika

Dinić Milovan, dipl. Ing. Elek.

Dinić Tomislav, Ing. Tehn.

Ime direktora

Dinić Milovan, dipl.ing. elek.

(direktor za program široke potrošnje)

Dinić Tomislav, Ing. Tehn.

(direktor za program industrije)

Naziv poslovnih banaka sa brojevima računa

 

Komercijalna banka

205-1759-49

Banka Intesa

160-81716-47

Societe Generale banka

275-10221.614918-28

Broj telefona

037/441541, 037 441540, 037/438850

Broj faksa

037/ 438851, 037/441541, 037/441540

E-mail

aroma@aroma1990.co.rs