AROMA 1990
slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Identifikacija

IDENTIFIKACIONI PODACI

AROMA 1990 D.O.O. KRUŠEVAC

Pun naziv

D.O.O. „AROMA 1990“ preduzeće za proizvodnju

Skraćen naziv

D.O.O. „AROMA 1990“ Kruševac

Sedište

Kruševac

Adresa

Nikole Čolovića 8

PTT broj

37000

PIB

100229183

Matični broj

07384912

Broj evidencione prijave(EPPDV)

113 087 337

Šifra delatnosti

1082

Broj registra kod Privrednog suda

1-1527-00

Broj u registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne subjekte

BD 121659/2012 od 18.09.2012. god.

Osnivači firme

Dinić Vasilije, dipl. Chem (sada pokojni)

Dinić Ratomirka, dipl. Ecc

Ime vlasnika

Dinić Milovan, dipl. Ing. Elek.

Ime direktora

Dinić Milovan, dipl.ing. elek.

Naziv poslovnih banaka sa brojevima računa

 

Komercijalna banka

205-1759-49

Banka Intesa

160-81716-47

Societe Generale banka

275-10221.614918-28

Broj telefona

037/441541

Broj faksa

037/ 419890

E-mail

aroma@aroma1990.co.rs