AROMA 1990
slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Menadžment

Osnivači firme


Dinic Vasilije

Dinić Vasilije (preminuo 16.08.2007. god.)

Rođen je 9.jula 1936. u Kruševcu. Po struci diplomirani hemičar.

1962.-1975. menadžer fabrike deterdženata HI MERIMA, Kruševac

1975.-1988. menadžer obrade tržišta u firmi ETOL IFF Celje, Slovenija

1990.- generalni menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac


Dinic Ratomirka

Dinić Ratomirka

Rođena je 1.decembra 1943. u Podujevu. Diplomirani ekonomista, u svojoj karijeri radila na mnogim menadžerskim poslovima.

1962.-1975. na menadžerskim poslovima nabavke i prodaje u HI MERIMA, Kruševac

1975.-1978. menadžer nabavke TRAYAL korporacije

1978.-1986. generalni menadžer veletrgovine firme RAVNIŠTE iz grupacije Kruševac - promet, Kruševac

1986.-1990. generalni menadžer HI MERIMA, Kruševac

1990.- menadžer i suvlasnik firme AROMA1990, Kruševac

   
Dinic Tomislav

Dinić Tomislav

Rođen je 26. decembra 1967. god. u Kruševcu. Inženjer hemije.

1990 – 1992. god. generalni menadžer i vlasnik firme HEMTOM, Kruševac

1992 – 2002. god. menadžer proizvodnje i menadžer sektora mirisa u firmi AROMA 1990, Kruševac

2002. god. zamenik generalnog menadžera firme AROMA 1990, Kruševac

Od 2013. direktor i vlasnik D.O.O. AROMA KRUŠEVAC, Kruševac


Direktor / Vlasnik

Dinic Milovan

Dinić Milovan

Rođen je 21 januara 1965. god. u Kruševcu. Diplomirani inženjer elektronike.

1990 – 1993. god. generalni menadžer i vlasnik firme ACS, Kruševac

1993 – 2002. god. menadžer marketinga i menadžer sektora aroma u firmi AROMA 1990, Kruševac

2002. god. generalni menadžer firme AROMA 1990, Kruševac